نمایشگاه دستاوردهای نهاد وقف که به مناسبت «دهه وقف» و به منظور حرکت به سمت فعالیت‌های دانش بنیان در سازمان اوقاف و امور خیریه دایر شده بود، پس از یک هفته فعالیت، به کار خود پایان داد.
سه شنبه 4 آبان 1400    

نمایشگاه دستاوردهای نهاد وقف که به مناسبت «دهه وقف» و با هدف ترویج فرهنگ وقف در مسیر فعالیت‌های دانش بنیان دایر شده بود، پس از یک هفته فعالیت، به کار خود پایان داد.

این نمایشگاه با موضوعاتی همچون حمایت از موسسات دانش‌بنیان، خدمات فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف، اجرای امینانه نیات واقفان، فعالیت‌های قرآنی سازمان اوقاف، بهره‌وری موقوفات، مدیریت، عمران و آبادانی بقاع متبرکه و حفظ و حراست از موقوفات در محل سازمان اوقاف و امور خیریه برپا شده بود که امروز با حضور حجت الاسلام خاموشی رئیس سازمان و مجتبی عبدالهی مدیرکل استان تهران پایان یافت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rss آرشیو
mehrab motavally