مراسم شب قدر (بیست و سوم 🌙 مبارک رمضان)
شنبه 18 اردیبهشت 1400    
📸گزارش_تصویری
خراسان جنوبی
شهرستان قاینات

مراسم شب قدر (بیست و سوم 🌙 مبارک رمضان) در آستان مقدس امامزادگان حسن و افضل (ع) شهرستان قاینات

👇👇👇👇👇👇
 
 ------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rss آرشیو
mehrab motavally