اجرای طرح شمیم حسینی تهیه بیش از ۱۰۰ بسته معیشتی به ارزش هر بسته ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بروجرد
دوشنبه 10 شهریور 1399    
اجرای طرح شمیم حسینی
تهیه بیش از ۱۰۰ بسته معیشتی به ارزش هر بسته ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بروجرد
 
 
 
 
 
 
rss آرشیو
mehrab motavally