به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل اوقاف امور خیریه استان لرستان کارگاه آموزشی توجیهی هیات امناها، خدام ثابت و افتخاری امامزادگان و بقاع متبرکه استان لرستان برگزار شد.
جمعه 16 آذر 1397    
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل اوقاف امور خیریه استان لرستان کارگاه آموزشی توجیهی هیات امناها، خدام ثابت و افتخاری امامزادگان و بقاع متبرکه استان لرستان برگزار شد
در این کارگاه حجت الاسلام نوروز پور مدیر کل بقاع متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه با تاکید بر فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی و زیارت امامزادگان و مسائل دیگر آموزش های لازم را دادند.