عزاداری و روضه خوانی در روز شهادت امام مهربانی ها در آستان مقدس امامزاده سید حسن بن موسی کاظم علیه السلام میرآباد شهرستان خلیل آباد به همراه پذیرایی از زائرین و عزاداران.
شنبه 19 آبان 1397    
عزاداری و روضه خوانی در روز شهادت امام مهربانی ها، امام رضا علیه السلام در آستان مقدس امامزاده سید حسن بن موسی کاظم علیه السلام میرآباد شهرستان خلیل آباد به همراه پذیرایی از زائرین و عزاداران انجام شد.