همزمان با سومین روز از دهه وقف بعد از نماز مغرب و عشاء محفل انس با قرآن کریم با حضور قاری برجسته استانی در امامزاده سیدمظفر (ع) شهرستان بندرعباس برگزار شد.
جمعه 18 آبان 1397    
همزمان با سومین روز از دهه وقف بعد از نماز مغرب و عشاء محفل انس با قرآن کریم با حضور قاری برجسته استانی در امامزاده سیدمظفر (ع) شهرستان بندرعباس برگزار شد.