همایش سه سالگان حسینی و سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین شیخ جابر انصاری پور و با نوای گرم حاج اکبر صادقی ، در آستان مقدس حضرات سیدان الکریمان (ع) برگزار شد.
شنبه 21 مهر 1397    
همایش سه سالگان حسینی (با سفره حضرت رقیه (س)) و سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین شیخ جابر انصاری پور و با نوای گرم حاج اکبر صادقی ، در آستان مقدس حضرات سیدان الکریمان (ع) برگزار شد.