گزارش تصویری از برگزاری سومین کرسی ملی تلاوت رضوی با حضور حافظان وقاریان اهل شیعه و اهل سنت و مسوولین در حرم حضرت یحیی بن زید ع شهرستان گنبد کاووس.
شنبه 21 مهر 1397    
گزارش تصویری از برگزاری سومین کرسی ملی تلاوت رضوی با حضور حافظان وقاریان اهل شیعه و اهل سنت و مسوولین در حرم حضرت یحیی بن زید ع شهرستان گنبد کاووس.