همایش استانی بزرگ "منشور عزت" در بقعه متبرکه بی بی حسنیه(س) تربت حیدریه برگزار و عزاداران و عاشقان اهل بیت علیهم السلام در این مراسم به عزاداری پرداختند.
شنبه 21 مهر 1397    
همایش استانی بزرگ "منشور عزت" در بقعه متبرکه بی بی حسنیه(س) تربت حیدریه برگزار و عزاداران و عاشقان اهل بیت علیهم السلام در این مراسم به عزاداری پرداختند.