نمایش مذهبی " از سیاهی تا رهایی" در بقاع متبرکه امامزاده سید حمزه(ع) کاشمر، و امامزاده سید طاهر الحسینی(ع) بردسکن و حسینیه اوقاف بجستان اجرا شد.
شنبه 21 مهر 1397    
نمایش مذهبی " از سیاهی تا رهایی" در بقاع متبرکه امامزاده سید حمزه(ع) کاشمر، و امامزاده سید طاهر الحسینی(ع) بردسکن و حسینیه اوقاف بجستان اجرا شد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rss آرشیو
mehrab motavally