معاون بهره وری اقتصادی اوقاف فارس از اجرای فاز اول توسعه حرم حضرت امامزاده ابراهیم(ع) ششده خبر داد.
سه شنبه 19 تیر 1397    

 الیاس رضایی در مراسم طرح توسعه حرم مطهر امامزاده ابراهیم(ع) شهر ششده فسا گفت: فاز اول توسعه این بقعه متبرکه به مساحت ۴۵۰ متر مربع آغاز شده و زیر بنای این بنای مقدس به ۱۵۰۰ مترمربع افزایش می یابد.

وی تاکید کرد: به همت هیات امناء و مرم خیر و سخاوتمند منطقه ششده بقعه متبرکه امامزاده ابراهیم(ع) می تواند به قطب فرهنگی این شهر تبدیل شود که در این رابطه اوقاف فارس به دنبال تحقق این مهم است.

رضایی با بیان اینکه در قالب مراسم کلنگ زنی طرح توسعه حرم مطهر امامزاده ابراهیم(ع) ششده کلنگ ضلع غربی این امامزاده با زیر بنای ۲۰ متر مربع زده می شود اظهار داشت: همچنین فضایی به مساحت ۲۵۰ تا ۳۰۰ مترمربع به ضلع جنوبی و شمالی امامزاده ابراهیم (ع) ششده افزوده خواهد شد.
وی از آمادگی اوقاف فارس برای شروع این پروژه خبر داد و افزود: در این رابطه ما نیازمند سخاوت مردم خیر ششده نیز هستیم و در این راستا انتظار اوقاف فارس ازهیات امناء و مردم ششده الحاق املاک ضلع جنوبی و غربی به این امامزاده است.
معاون بهره وری اقتصادی اوقاف فارس تاکید کرد: در صورت الحاق دو پلاک ضلع جنوبی و غربی به امامزاده ابرهیم(ع) فضای سبز این بقعه متبرکه نیز برای رفاه حال زائرین این حرم مطهر محوطه سازی می شود.

 
 
 
 
 
 
rss آرشیو
mehrab motavally