اطلاعات تماس   
استان هرمزگان ـ شهرستان رودان ـ بخش مرکزی ـ شهر رودان ـ دهستان رهدار ـ روستای زیارت پیرجوگان.برای این امامزاده نقشه ای ثبت ثبت نشده است.                                                      


mehrab motavally