اطلاعات تماس   
استان گیلان ـ شهرستان رشت ـ بخش سنگر ـ شهر رشت ـ دهستان اسلام آباد ـ روستای بهدانبرای این امامزاده نقشه ای ثبت ثبت نشده است.                                                      


mehrab motavally