اطلاعات تماس   
استان گیلان ـ شهرستان بندرانزلی ـ شهر بندرانزلی ـ دهستان چهارفریضه ـ روستای سنگاچینبرای این امامزاده نقشه ای ثبت ثبت نشده است.                                                      


mehrab motavally