اطلاعات تماس   
استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان سراب ـ شهر سراب.برای این امامزاده نقشه ای ثبت ثبت نشده است.                                                      


mehrab motavally