آستان مقدس امامزادگان علویان (علیهما السلام) ـ سمنان

به امامزادگان علویان (علیهما السلام) معروف می باشند.
در گذشته مردم سمنان مدفونین دراین بقعه را عبدالله و قاسم از اولاد حضرت عباس (علیه السلام) می نامیدند.
مرحوم آیت الله علامه حائری مازندرانی پس ازتحقیقاتی که درباره ی سلسله نسب مدفونین این بارگاه بعمل آورده اند و نتیجه ی آن را در لوحه ای ثبت نموده و در حرم نصب کرده اند طبق نوشته ی این لوحه مدفونین این بقعه هشت تن می باشند که شش تن درداخل بنا و دو تن در خارج از بنا مي باشند و اسامي آنان عبارتند از:
1ـ عبيدالله بن حسن كه با ساير سادات علوي در گرگان مجتمع بودند به بلاد قومس مخصوصاً سمنان كه در آن زمان مأمن سادات ابوالفضلي و سجادي بوده آمده و چندي قاضي القضات حرمين بوده است. وي در سال 204 و 205 هجري به سمت امير حجاج منصوب و به حج رفته است و سال وفات وي بايد پس از بازگشت از حج يعني سال 205 هجري قمري به بعد باشد.
2 ـ عبيدالله بن عباس ثاني فرزند حسن بن عبيدالله بن ابوالفضل العباس (علیه السلام) و برادرزاده عبيدالله بن حسن.
3 ـ قاسم بن علي اشرف به عمر اشرف فرزند امام زين العابدين (علیه السلام) و برادر ناصركبير پادشاه طبرستان و ديلم.
4 ـ ابوجعفر محمد فرزند قاسم بن علي اشرف از فقها و زهاد و عباد بوده وي از ترس معتصم به خراسان آمده و در آنجا چهل هزار نفر با وي بيعت كردند ولي عبدالله بن طاهر به دستور خليفه عباسي وي را دستگير و به سامرا اعزام داشت و در اين شهر به امر خليفه وي را در برج معتصم كه امروز نيز وجود دارد زنداني كردند. عده اي از مريدان وي او را آزاد ساخته و به زاوغان امروز كه از گزند خلفاي عباسي در امان بوده آوردند .
5ـ عبيدالله اعرج بن حسين اصغر بن امام زين العابدين (علیه السلام) يكي از سادات جليل القدر و نام آور زمان خود بوده. گويند ابوالعباس سفاح هشتاد هزار دينار مقرري براي وي تعيين كرده بوده است. درباره وفات وي روايات مختلفي وجود دارد. عده اي معتقدند وي هنگام بازگشت از خراسان با فرزندش زين العابدين علي صالح پس از ملاقات با ابومسلم خراساني در امروان دامغان فوت مي كند و زين العابدين جسد پدر را به زاوغان مي آورد. برخي عقيده دارند كه ابومسلم بوسيله زهر وي را شهيد نموده است.
ولي صاحب كتاب استظهار مي نويسد كه زين العابدين جلوتر از پدر به قريه زاوغان مي رسد و خبر مرگ پدر را بعداً به او مي رسانند.
6ـ عبدالله بن عبيدالله اعرج برادر زين العابدين علي صالح.
7ـ عبدالله بن حسين اصغر برادر عبيدالله اعرج.
8 ـ قاسم بن عبدالله بن حسين اصغر.
9ـ قاسم بن علي بن حمزه اكبر بن حسن بن عبدالله بن حضرت عباس (علیه السلام).
10ـ قاسم فرزند عبيدالله بن حسن: كه از علماي عاليقدر و از اصحاب فاضل حضرت امام حسن عسگري و نماينده آن حضرت در خراسان گرگان و قومس بوده و در عسگريه نيز نشو و نما كرده به طوري كه در اين ديار به نام عسگري معروف گرديده است.
آستان و بارگاه ملکوتی امامزادگان علویان در شهر سمنان، خیابان خرمشهر، میان کوچه باغهای محله ی زاوغان  قرار دارد ومحل رفت و آمد زائران و مورد احترام خاص آنها است که از مکان های مقدس دیگری است به شهرسمنان قداست خاصی بخشیده است.
 براساس نظر صنیع الدوله در مطلع الشمس در انتهای محله ی زاوغان در سمت تهران، بقعه ی امامزاده ی است معروف به امامزاده علوی که بوسیله ی سردار معروف سمنانی اسماعیل خان برادر ذوالفقار خان سمنانی حاکم جبارسمنان ساخته شده است.
بنای ساختمان بقعه امامزاده به صورت چهار ضلعي بزرگي مركب از حرم، رواقهاي طرفين، دو ايوان شرقي و غربي و دو صحن وسيع مي باشد اتاق حرم عبارتست از محوطه مربع شكلي به ضلع 5/5 متر كه در وسط اضلاع چهارگانه آن دري وجود دارد. گنبد بزرگ آن بر روي ساقه اي استوانه اي شكل به ارتفاع 2/30 متر قرار دارد. محيط خارجي گنبد محاذي بام 21/5 متر و ارتفاع آن تا كف حرم بيش از 12/5 متر مي باشد. در وسط حرم و زير گنبد دو نماي قبر گچي وجود دارد كه اخيراً بازسازي شده است. داخل بقعه را با گچ سفيد كرده اند و در آن كوچكترين تزئيني به چشم نمي خورد. ايوان شرقي كه بيش از 7/5 متر ارتفاع دارد. سطح ايوان به اندازه 1/65 متر از كف حياط بلندتر و بوسيله 5 پله بزرگ هم عرض ايوان به صحن متصل مي شود. در اين صحن قبر آجري بزرگي به طول 2/80 متر و عرض 1/65 متر ديده مي شود كه بر روي آن ضريح آهني مشبك واقع شده و متعلق به قاسم فرزند عبيدالله بن حسن و قاسم فرزند امامزاده اشرف است كه به امامزاده عسگري نيز معروف مي باشد. ايوان غربي نيز به ارتفاع 7/5 متر متصل  به بقعه  و مشرف به حياط وسيع است اين ايوان هم حدود 1/65 متر از حياط غربي بلندتر و بوسيله 6 پله به صحن راه مي يابد در وسط ضلع شرقي و بر بالاي در ورودي حرم كتيبه اي از كاشي لاجوردي مشاهده مي گردد كه آيه شريفه الكرسي را بخط ثلث سفيد بر آن نوشته اند. نماي خارجي و غربي بنا بطور كلي شامل ايوان و دو راه پله دو طبقه و دو گوشواره دو طبقه مي باشد. غرفات پاييني بزرگتر و درهاي غربي رواق ها آن باز مي شود. راه پله ها و غرفات پائين بوسيله راهرو كوچكي به ايوان متصل مي شود در دو سمت كناري ايوان و متصل به ديوار حياط دو اسپر و نقشي مربع شكل بر بالاي آن به چشم مي خورد كه اسپر پائيني سمت چپ ايوان را دالان طويل و باريكي تشكيل مي دهد كه دو صحن شرقي و غربي حياط طاقنماهائي احداث گرديده. 16 طاقنما در طول و 9 طاقنما در عرض كه به زيبائي صحن افزوده است.
اين امامزاده با شماره 2422 در تاريخ B210/01/1959 به ثبت رسيد.
اَلسَلامُ عَلَیکُم اَیُهَا السّادَةُ الاَزکِیاءُ، اَلطّاهِرونَ الاَولِیاءُ ‏وَالدُّعاةُ الاَحفِیاءُ؛ اَشهَدُ اَنَّکُم قُلتُم حقَّا، وَنَطَقتُم حَقّاً وَصِدقاً ‏وَدعَوتُم اِلی مَولایَ وَمَولاکُم، عَلانِیَةً وَسِرَّا، فازَ مُتَّبِعُکُم، وَنَجا ‏مُصَدِّقُکُم، وَخَابَ وَخَسِرَ مُکَذِّبُکُم، وَالمُتَخَلِفُ عَنکُم، اَشَهدوا لی بِهذِهِ ‏الشَّهادَةِ، لِاَکونَ مَنَ الفائِزینَ بِمعرِفَتِکُم وَطاعَتِکُم، وَتَصدیقِکُم ‏وَاتَباعِکُم، وَالسَّلامُ عَلَیکُم یا سادَتی وَاَبناءَ ساداتی، اَنتُم بابُ ‏اللهِ المُؤتی مِنهُ، وَالمَأخوذُ عَنهُ، اَتَیتُکُم زائراً، وَحاجاتی لَکُم ‏مُستَودِعَةً، وَها اَنَا ذا اُستَودِعُکُم دینی وَاَمانَتی، وَخَواتیم ‏عَمَلی، وَجَوامِعَ اَمَلی اِلی مُنتَهی اَجَلی، وَالسَّلامُ عَلَیکُم وَرَحمَةُ اللهِ ‏وَبَرَکاتُه.‏
‏***‏
سلام بر شما ای بزرگان پاک و مطهر و اولیاء الهی و ای دعوت کنندگانی که نهایت اکرام و الطاف و ‏عنایات را روا داشتید، شهادت می دهم که شما به حق سخن گفته اید و راستگو بوده اید و به حق و راستی نطق ‏نمودید و به سوی مولایم و مولایتان آشکارا و نهان دعوت کرده اید، رستگار و پیروز گشت کسی که شما را ‏پیروی کرد و نجات یافت هر کسی که شما را تأیید کرد، ناامید و زیان دید آن که شما را دروغگو دانست. و آن ‏که از شما روی گردانید، شاهد گواهی من باشید تا این که از رستگاران باشم به واسطه شناخت و اطاعت و ‏تصدیق شما و تبعیت از شما. سلام بر شما ای سروران من و فرزندان سروران من، شما درهای الهی هستید که ‏مردم از آن درها وارد می شوند و از میان آن درها به سوی خدا می روند و شما درهایی هستید که از آن درها ‏دینمان و احکام الهی را می گیریم. به زیارت شما آمده ام و حاجت ها و خواسته هایم را نزدتان به ودیعت نهاده ‏ام، من اینک دین و امانتم را و عاقبت کارهایم را و تمامی آرزوهایم را تا پایان حیاتم و هنگام مرگم در نزد شما ‏به ودیعت می نهم و سلام و رحمت و برکات خداوند بر شما باد.‏
استان سمنان ـ شهرستان سمنان ـ بخش مرکزی ـ شهر سمنان
ارسال اطلاعات برای امامزاده
شما می توانید برای تکمیل اطلاعات پرتال امامزادگان و بقاع متبرکه ایران اسلامی برای این امامزاده اطلاعات وارد نمایید.
لطفا توجه بفرمایید که اطلاعات شما موثق و همراه با منابع باشد.
اطلاعات شما پس از تایید و ویرایش نهایی  در سایت بارگزاری خواهد شد.
   نوع اطلاعات:
 
mehrab motavally