زیارتگاه بکیربن اعین (رحمة الله علیه) ـ دامغان

به بکیربن اعین (رحمة الله علیه) معروف است.
آرامگاه جناب بکیر بن اعین (رحمة الله علیه) در جنوب غربی دامغان و در قسمت شمال قبرستان قدیمی دامغان خیابان شهدا واقع شده است. آب و هوای خشک و کویری دارد و قدمت این آرامگاه به 820 سال می رسد.
استان سمنان– شهرستان دامغان– بخش مرکزی– شهردامغان
ارسال اطلاعات برای امامزاده
شما می توانید برای تکمیل اطلاعات پرتال امامزادگان و بقاع متبرکه ایران اسلامی برای این امامزاده اطلاعات وارد نمایید.
لطفا توجه بفرمایید که اطلاعات شما موثق و همراه با منابع باشد.
اطلاعات شما پس از تایید و ویرایش نهایی  در سایت بارگزاری خواهد شد.
   نوع اطلاعات:
 
mehrab motavally