مجموعه نمایشگاهی، حر چگونه حر شد؟
ویژه ماه محرم
شنبه 16 شهریور 1398    
بازدید: 1237
(حجم فایل 35 مگابایت)    
(دفعات دریافت 467 بار)    
download

مجموعه نمایشگاهی، حر چگونه حر شد؟

ویژه ماه محرم

بخش ها:
- آنچه حر را حر كرد ادب او در مقابل امام بود.
- آنچه حر را حر كرد یک لحظه تفکر بود.
- آنچه حر را حر كرد گذشتن از آرزوهای دنیایی برای خدا بود.
- آنچه حر را حر كرد روحیه آزادگی اش بود.
- آنچه حر را حر كرد حقیقت‌پذیری او بود.
- آنچه حر را حر كرد توبه کردن بود.
- آنچه حر را حر کرد، جبران گذشته اش بود.
- آنچه حر را حر كرد فرصت شناسی اش بود.
- آنچه حر را حر كرد انتخاب درستش بود.
- آنچه حر را حر كرد خیرخواهی او بود.
- آنچه حر را حر كرد بی ادعایی اش بود.

حجم فایل: 35 مگابایت
سال تولید: 1398
 

 
 
 
 
 
 
rss آرشیو
mehrab motavally