خدا و خرما با هم
یرامون وجوه دینی لزوم حمایت از کالای ایرانی مجموعه کتاب های زندگی به رنگ خدا (7)
شنبه 30 تیر 1397    
بازدید: 415
(حجم فایل 4.49 مگابایت)    
(دفعات دریافت 247 بار)    
download

کتابچه ، خدا و خرما با هم

پیرامون وجوه دینی لزوم حمایت از کالای ایرانی
مجموعه کتاب های زندگی به رنگ خدا (7)
 
 
 
 بخش ها:
  • مقدمه
  • بیان آیه و ترجمه
  • جواز رابطه انسانی با دیگران
  • خطوط قرمز روابط با غیر‌مسلمانان
  • آسیب‌شناسی مصرف کالای خارجی و در مقابل، ضرورت مصرف کالای داخلی
  • سبک زندگی و تأثیر آن بر الگوی مصرف و حمایت از کالای ایرانی
حجم فایل: 4.49 مگابایت
سال تولید: 1397
 
 
 
 
 
 
rss آرشیو
mehrab motavally