کتابچه ، نقش بانوان در توسعه مشارکت اجتماعی
ویژه هفته وقف
یک شنبه 2 مهر 1396    
بازدید: 80
(حجم فایل 3.59 مگابایت)    
(دفعات دریافت 44 بار)    
download

کتابچه ، نقش بانوان در توسعه مشارکت اجتماعی

ویژه هفته وقف
نقش بانوان واقف در توسعه مشارکت اجتماعی

بخش ها:
وقف، عامل مشارکت اجتماعی
معنای صحیح توسعه
وقف و توزيع درآمد
وقف و افزايش موجودي سرمایۀ انساني
وقف و سرمايۀ اجتماعي

حجم فایل: 3.59 مگابایت
سال تولید: 1392

 
 
 
 
 
 
rss آرشیو
mehrab motavally