غدیر درس زندگی
ویژه عید سعید غدیر خم
دوشنبه 6 شهریور 1396    
بازدید: 11
(حجم فایل 18.8 مگابایت)    
(دفعات دریافت 10 بار)    
download
 ایوان نجف
ویژه عید سعید غدیر خم
دوشنبه 6 شهریور 1396    
بازدید: 9
(حجم فایل 7 مگابایت)    
(دفعات دریافت 11 بار)    
download
حوالی ظهر
ویژه عید سعید غدیر خم
دوشنبه 6 شهریور 1396    
بازدید: 8
(حجم فایل 2.08 مگابایت)    
(دفعات دریافت 8 بار)    
download
خلعت غدیر 2
خطبه غدیر با الهام از سخنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم
دوشنبه 6 شهریور 1396    
بازدید: 11
(حجم فایل 6.92 مگابایت)    
(دفعات دریافت 14 بار)    
download
خلعت غدیر
چهل نکته از خطبه غدیر
دوشنبه 6 شهریور 1396    
بازدید: 12
(حجم فایل 3.71 مگابایت)    
(دفعات دریافت 9 بار)    
download
خطبه ی غدیر 1390
ویژه عید غدیر خم
دوشنبه 6 شهریور 1396    
بازدید: 10
(حجم فایل 2.11 مگابایت)    
(دفعات دریافت 12 بار)    
download
mehrab motavally