سخن یار-78
مجموعه بیانات مقام معظم رهبری
دوشنبه 15 آبان 1396    
بازدید: 19
(حجم فایل 21.6 مگابایت)    
(دفعات دریافت 18 بار)    
download
سخن یار-77
مجموعه بیانات مقام معظم رهبری
دوشنبه 15 آبان 1396    
بازدید: 16
(حجم فایل 25.5 مگابایت)    
(دفعات دریافت 18 بار)    
download
سخن یار-76
مجموعه بیانات مقام معظم رهبری
دوشنبه 15 آبان 1396    
بازدید: 17
(حجم فایل 26.4 مگابایت)    
(دفعات دریافت 18 بار)    
download
سخن یار-75
مجموعه بیانات
دوشنبه 15 آبان 1396    
بازدید: 18
(حجم فایل 15.4 مگابایت)    
(دفعات دریافت 18 بار)    
download
سخن یار-74
مجموعه بیانات
دوشنبه 15 آبان 1396    
بازدید: 16
(حجم فایل 14.4 مگابایت)    
(دفعات دریافت 14 بار)    
download
rss آرشیو
mehrab motavally