سخن یار-62
مجموعه بیانات
دوشنبه 15 آبان 1396    
بازدید: 19
(حجم فایل 18 مگابایت)    
(دفعات دریافت 12 بار)    
download
سخن یار-61
مجموعه بیانات
دوشنبه 15 آبان 1396    
بازدید: 20
(حجم فایل 16.4 مگابایت)    
(دفعات دریافت 12 بار)    
download
سخن یار-60
مجموعه بیانات
دوشنبه 15 آبان 1396    
بازدید: 15
(حجم فایل 16.9 مگابایت)    
(دفعات دریافت 12 بار)    
download
سخن یار-90
مجموعه بیانات
دوشنبه 15 آبان 1396    
بازدید: 57
(حجم فایل 16.9 مگابایت)    
(دفعات دریافت 23 بار)    
download
سخن یار-89
مجموعه بیانات
دوشنبه 15 آبان 1396    
بازدید: 62
(حجم فایل 15.9 مگابایت)    
(دفعات دریافت 23 بار)    
download
rss آرشیو
mehrab motavally