کمک خواستن از اهل بیت
آیا می توانیم بگوییم «یا علی مدد» با این نیت که خداوند این قدرت و عنایت را به آنها مرحمت فرموده و از طرف او به ما کمک می کند؟
پنج شنبه 18 مرداد 1397    
بازدید: 209
کمک خواستن از اهل بیت
 
 
منبع: پایگاه اسلام کوئست

سوال

آیا می توانیم بگوییم «یا علی مدد» با این نیت که خداوند این قدرت و عنایت را به آنها مرحمت فرموده و از طرف او به ما کمک می کند؟ و آیا می توانیم این کمک راحتی بعد فوت و شهادت آنها یافت؟

پاسخ

توسل جستن به غیر خدای سبحان، و یاری خواستن از پیامبران و اولیای الهی که در زمان های مختلف نزد مسلمانان معمول و متعارف بوده، به معنای شریک قرار دادن آنان در افعال خداوند نیست. بلکه مقصود، آن است که خداوند حاجات و خواسته های مردم را به برکت وجود آنان برآورده می سازد. در حقیقت آنان به وسیلۀ اولیا، به خود خداوند متوسل می شوند. و خدا را می خوانند تا خواسته های آنان را برآورده سازد، و اولیای خدا را می خوانند تا اجابت خواسته های آنان را از خدا بخواهند. این معنی در قرآن مجید از مؤمنین خواسته شده است: "یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ابْتَغُوا إِلَیْهِ الْوَسیلَةَ".[1] یعنی: «ای کسانی که ایمان آورده‏اید! از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید! و وسیله‏ای برای تقرب به او بجوئید.»
به طور اجمال، توسّل به اولیای خداوند امری است که عقل و شرع آن را می پسندد، و سیرۀ پیامبر اکرم (ص) و امامان اهل بیت (ع) و همۀ مسلمانان، از گذشته تا کنون، بر جواز توسل به اولیای الهی استوار بوده است. و پیامبر اکرم (ص) و امامان اهل بیت (ع) مردم را به توسل جستن به قرآن و اولیای خدا تشویق می کرده اند[2].
بنابر این فرستادگان و اولیای خدا به فرمان و اذن او می‏توانند به هنگام لزوم در جهان تکوین و آفرینش تصرف کنند و بر خلاف عادت و جریان طبیعی، حوادثی به وجود آورند و جملۀ " إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ" که در ظاهر نفی حکم (اعم از تکوینی و تشریعی) از غیر خدا می کند معنی روشنی دارد و آن این که هر گونه فرمان در عالم آفرینش و تکوین و در عالم احکام دینی و تشریع به دست خدا است.
اگر از اولیاء الله و ائمه با توجه به این که هر امری را با اجازۀ خدا انجام می دهند درخواستی بکنیم و حاجتی بطلبیم هیچ منافاتی با توحید ندارد و می توانیم بگوییم یا علی مدد.
و با توجه به آیات و روایات ائمه در زمان حیات و مماتشان می توانند به ما کمک کنند و روزی خواستن از آن بزرگواران از آن جهت که واسطۀ فیض هستند[3] و پیش خدا آبرومندند هیچ اشکالی ندارد.
با این حال جهت آگاهی بیشتر مراجعه شود به:
1. نمایه: توسل در قرآن و سنت، سؤال شماره 2032 (سایت: 2265).
2. نمایه: فلسفه توسل به اهل بیت، سؤال شماره 1321 (سایت: 1316).
3. نمایه: توسل و ارتباط بدون واسطه با خداوند، سؤال شماره 542 (سایت: 590).
4. نمایه: نفی مالکیت نفع و ضرر از پیامبر و طلب شفاعت و شفا از ایشان، سؤال شماره 84 (سایت: 2378).
5. نمایه: نقش واسطه ها در تقرب به خدا، سؤال شماره 286 (سایت: 2579).
6. تفسیر نمونه، ج ‏5، ص 265و ج‏3، ص 83 و ج ‏2، ص 557 – 559.

 
-------------------------------------

[1] مائده، 35.

[2] اقتباس از نمایه: توسل در قرآن و سنت، سؤال شماره 2032 (سایت: 2265).

[3] برای آگاهی بیشتر، نک: نمایه: مبانی فلسفی مهدویت، سؤال 221 (سایت: 1362).
 
---
 
 
 
 
 
 
mehrab motavally