اصول و فلسفه زیارت
این نوشتار کوششی در جهت پرداختن به بخشی از فلسفه و اصول این پرواز روح است.
یک شنبه 31 تیر 1397    
بازدید: 177
اصول و فلسفه زیارت
 
 

طفیل هستی عشقند آدمی و پری ارادتی بنما تا سعادتی ببری

زیارت، به سوی دیار یار رفتن و حدیث آشنایی به حضور دوست بردن است.

زیارت، جذبه است و جذبه از مقوله عشق. آنجا که انسان از پای می افتد و می رود که در گرداب سکون و یاس و فسردگی نابودشود، براق زیارت او را به فضای عطرآگین امید و ایمان رهنمون می شود. زیارت نشستن بر براق اشتیاق است و مظهری از اعجاز عشق; و بالاخره زیارت مکتب است; مکتبی دارای متعالی ترین اندیشه ها و اصول عملی که اگر با آداب و شرایط آن انجام شود می تواند یکی از زیباترین حرکت های معنوی را ترسیم کند. این نوشتار کوششی در جهت پرداختن به بخشی از فلسفه و اصول این پرواز روح است.

الف - الهام از اسوه ها

تقلید یکی از اصول روان شناسی است. این اصل بیان می کند که چگونه رفتار انسانها با هم رابطه نزدیک و از یکدیگر تاثیر می پذیرد. اصولا یکی از عوامل گرایش انسان به اسطوره ها همین موضوع است. او می خواهد با الگو قراردادن آنها به زندگی و حیات خویش جهت بخشیده، در پرتو الهام از ایشان حرکتی بانشاط را آغازکند. اگر امروزه در بعضی از کشورها مرقد سربازان گمنام، به عنوان پایگاه حماسه و به نشانه بزرگداشتن روحیه مقاومت ملی، مورد تجلیل قرار می گیرد و گلباران می شود، ریشه در این حقیقت دارد.

قرآن کریم و اسوه ها

در پاسخ به همین نیاز فطری قرآن کریم، برای انسانهای برخوردار از جهان بینی الهی، حضرت ابراهیم و رسول مکرم اسلام را به عنوان مقتدایی نیکو و الگویی شایسته معرفی می کند و می فرماید: «قدکانت لکم اسوة حسنة فی ابراهیم والذین معه » (1) ; برای شما مؤمنان بسیار پسندیده و نیکوست که به ابراهیم و اصحابش اقتدا کنید. و درباره رسول گرامی اسلام می فرماید: «لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجوا الله والیوم الآخر» (2) ; بیقین رسول مکرم اسلام، برای کسانی که به خدا و روز قیامت امیدوارند، مقتدایی نیکوست.

بخشی از آیات الهی با ارائه نمونه هایی مثل آسیه و مریم الگوی زنان مسلمان را مشخص می کند; چنانکه می خوانیم:

«وضرب الله مثلا للذین آمنوا امرات فرعون و مریم ابنة عمران التی (4 و 3) ; خداوند برای مؤمنان «آسیه » زن فرعون و مریم دخت عمران را مثل آورده است.

انسان علاوه بر معارف نظری مکتب و قوانین اصیل نیازمند راهنمایی عینی و الگویی مقدس است که با عمل و رکت خویش او را به سوی حقیقت ها و زیباییها رهنمون سازد.

زیارت گامی در راستای همین هدف، یعنی «الهام گرفتن از اسوه ها» است.

زیارت در تمام ابعاد و اقسام آن همچون زیارت کعبه، پیامبران(صلوات الله علیهم)، پیامبر خاتم(صلی الله علیه وآله)، ائمه معصومین(علیهم السلام)، امامزادگان و نیکان چون گرفتن نور و نیرو از خورشید و ماه و ستاره است.

تجلی اسوه ها در فرهنگ زیارت

چگونه زیارت منبع و مرکز الهام است؟ این پرسشی است که جواب آن با نگاهی اجمالی به زیارت در ابعاد و اشکال مختلف آن روشن می شود:

زیارت کعبه

کعبه یادگار قهرمان توحید و بت شکن تاریخ پیامبر بزرگ الهی ابراهیم(ع) است. زائران بیت الله در کنار آن هاجر و اسماعیل(ع) را مشاهده می کنند که عظیم ترین و عارفانه ترین نقش توحیدی خویش را در تاریخ بشریت ترسیم کرده اند. جای جای سرزمین وحی حکایتی شنیدنی از عرفان، عشق، امید و تسلیم محض در برابر خداوند هستی بخش دارد و زائر همواره آنان را در حرکت و عمل خویش حاضر و شاهد می بیند. آنجا که لبیک می گوید، دعوت ابراهیم(ع) را اجابت می کند و خود را قطره ای از دریای بیکران این آیه شریفه می داند که فرمود:

«واذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق (5) ;و میان مردم آوای حج برآور تا مردم پیاده و سواره و از هر راه دور به سوی تو جمع آیند.

آن هنگام که زائر در مقام ابراهیم(ع) به نماز می ایستد و به نیایش و رازونیاز با پروردگار می پردازد، اقتدا به ابراهیم(ع) را فرامی گیرد. وقتی که خود را در سعی صفا و مروه در نقش هاجر و همراه او می بیند ایثار سرخ یک مادر را نمایش می دهد. آن هنگام که شاهد قربانگاه اسماعیل(ع) و صبر و پایداری او در مقابل فرمان الهی می شود (6) ، یاد تسلیم ابراهیمی و شکوه ایمان اسماعیلی را در خاطره زنده می کند.

و بالاخره آنجا که، همچون ابراهیم، برائت و بیزاری خویش را از مشرکین و شیاطین اغواگر اعلام می دارد: «قدکانت لکم اسوة حسنة فی ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا برآؤا منکم و مما تعبدون من دون الله (7) ; برای شما بسیار پسندیده و نیکوست که به ابراهیم و اصحابش اقتداکنید که آنها به قوم مشرک خود گفتند ما از شما و بتهای شما که به جای خدا می پرستید بکلی بیزاریم.

اینها همه خود نشان دهنده نقش الگوها در حرکتهای عملی اسلام و درسهای زائران کوی دوست است که حاجی مسلمان از محضر منادی بزرگ توحید فرامی گیرد.

الهام از قبور اولیا

متونی که در زیارت قبور اولیای الهی قرائت می شود در دسترس است. مفاهیم و محتوای بلند آن هر نظاره گر را به تامل و دقت واداشته فلسفه اصلی زیارت اولیا را نیز مشخص می کند. با نگاهی اجمالی به آن می توان دریافت که در فرهنگ شیعی زیارت از چه معنایی برخوردار است و شیعه واقعی در زیارت به دنبال کدامین گمشده می گردد. و در این بخش، بر ساحل این فرهنگ عظیم و خلاق می ایستیم و بخشی از ویژگیهای بیان شده زیارتنامه ها را مورد مطالعه قرار می دهیم، تا بخوبی دریابیم که از دریای زیارت مقربان و ابرار امواج عبودیت و بندگی خدا برمی خیزد و ساحت قدسی زیارت رنگ شرک و بدعت نمی پذیرد.

ویژگیهای اسوه و فرهنگ زیارت

نماز

اشهد انک قداقمت الصلاة

درس اول و آخر در محضر و مزار مقربان و صالحان نماز است.

اقامه نماز در سیره انبیا و معصومین - علیهم السلام - جایگاهی رفیع دارد. در این زمینه آیات و روایات آیینه زیبایی را فراراه حق جویان قرار داده است. کعبه برای اقامه نماز شکل گرفته است، در قرآن کریم می خوانیم: «ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرغ عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة (8) ; پروردگارا کسانی از ذریه خویش را در این بیابان بی کشت سکونت دادم پروردگارا برای اینکه نماز را به پا دارند.

خداوند درباره خصوصیات حضرت اسماعیل می فرماید: «وکان یا مراهله بالصلاة والزکاة وکان عند ربه مرضیا» (9) ;اسماعیل خانواده خود را به «نماز» و زکات دستور می داد و در نزد خدا فردی پسندیده بود. لقمان حکیم، در سفارشهای خود به فرزندش، بر اقامه نماز تاکید می کند: «یابنی اقم الصلاة (10) ; پسرم نماز را به پادار.

مریم مادر عیسی روح الله همواره در محراب عبادت به عبادت و نیایش مشغول بود و رزق و مائده الهی را آنجا دریافت می کرد: «کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا» (11) ; هر زمان که زکریا بر مریم وارد می شد در نزد او غذائی می یافت.

حضرت زکریا در حال اقامه نماز مژده فرزندی به نام یحیی را دریافت می دارد; چنانکه در قرآن کریم آمده است: «فنادته الملائکة وهو قائم یصلی فی المحراب ان الله یبشرک بیحیی » (12) ; ملائکه زکریا را، درحالی که در محراب عبادت به نماز ایستاده بود، ندادادند که خداوند تو را به فرزندی به نام یحیی مژده می دهد. نماز سفارش خداوند به عیسی است که در اولین نطق آن حضرت در گهواره ذکر شده است: «واوصانی بالصلاة والزکاة مادمت حیا» (13) ; خداوند مرا تا زنده ام به نماز و زکات سفارش کرده است.

اقامه نماز، آنهم در بخشی از شب، از اولین دستورهای الهی به نبی خاتم(ص) است. در قرآن کریم می خوانیم: «یاایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا» (14) ; ای رسولی که در جامعه خفته ای، هان شب را به نماز و طاعت خدا برخیز مگر کمی که نصف یا چیزی کمتر از نصف باشد (15) . در پی تلاش مضاعف پیامبر در نمازشب آیاتی از سوره طه نازل شد و فرمود: «طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقی » (16) ; طه، ای رسول، ما قرآن را برای تو نازل نکردیم که خویشتن را به رنج درافکنی. تفسیر المیزان از درالمنثور نقل می کند که رسول گرامی(ص) پس از نزول سوره مزمل تمام شب را به نماز مشغول بود به گونه ای که دو پای مبارکش ورم کرد; «قام اللیل کله حتی تورمت قدماه » (17) . رسول گرامی(ص)، طبق دستور قرآن، حتی در حال جنگ نیز نماز را به جماعت اقامه می کرد. قرآن در این باره می فرماید: «فلیصلوا معک ولیاخذوا حذرهم واسلحتهم » (18) ; گروهی که نماز نخوانده اند به نماز آیند و البته با لباس جنگ و با اسلحه. جهت یادآوری این خصوصیت است که زائر در زیارت پیامبر(ص) می گوید: اشهد انک قد بلغت الرسالة واقمت الصلاة (19) ; گواهی می دهم که پیام الهی را بخوبی ابلاغ کردی و نماز را به پا داشتی.

همان نماز که می فرمود نور چشم من در آن قرار داده شده است: «جعل قرة عینی فی الصلاة » (20) . گاه اشتیاق به حضور در نماز چنان آن بزرگوار را بی تاب می کرد که نغمه «ارحنا یابلال; ای بلال، آرامش ببخش ما را» (21) می سرود.

در روایت می خوانیم: «کان النبی(ص) اذا قام الی الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالی وکان لصدره ازیز کازیز المرجل » (22) ; همواره پیامبر گرامی اسلام این چنین بود که موقع اقامه نماز از خوف الهی صورت مبارکش تغییر می کرد و در سینه اش صدایی همانند صدای دیگ جوشان پیدامی شد.

نماز و زهرا(س)

فاطمه - سلام الله علیها - خیر فراوان و کوثر محمد(صلی الله علیه وآله) است که وجودش فلسفه نماز است و مبنای انفاق: «انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر»; ما به تو کوثر عطاکردیم پس به شکرانه آن نماز بخوان و قربانی کن. طبیعی است که نور محرابش ملکوتیان را غرق حیرت و دیدگان آنان را مجذوب زمین خویش سازد.

از امام صادق - علیه السلام - سؤال شد که، چرا فاطمه(س) را زهرا نام نهادند؟ «فقال لانها کانت اذا قامت فی محرابها زهر نورها لاهل السماء کما یزهر نور الکواکب لاهل الارض » (23) ; فرمود به خاطر اینکه فاطمه(س) وقتی در محراب عبادت می ایستاد نورش برای اهل آسمان همان درخشندگی را داشت که نور ستارگان برای اهل زمین. آن بانوی بزرگوار بعضی از شبها تا سپیده دم به نیایش و عبادت مشغول بود چنانکه از فرزند بزرگوارش امام مجتبی - علیه السلام - نقل شده است: «رایت امی قامت فی محرابها لیلة جمعتها فلم تزل راکعة ساجدة حتی اتضح عمود الصبح; در شب جمعه مادرم فاطمه(ع) را دیدم که در محراب خود همواره عبادت می کرد تا اینکه سپیده دم چهره خود را نشان داد. در روایت دیگری آمده است که در نماز صدایی مانند صدای دیگ جوشان از سینه ابراهیم - علیه السلام - شنیده می شد. وکذلک یسمع من صدر سیدنا رسول الله(ص) ذالک وکانت فاطمة(ع) تنهج فی الصلاة من خیفة الله; چنین صدایی از سینه سرور ما رسول الله(ص) شنیده می شد و فاطمه -علیهاالسلام - در نماز از خوف خدا از حال عادی خارج می شد و نفس وی به شماره می افتاد (24) . زائر کوی فاطمه(س) و مقبره بی نشان او پرتوی از لیلة القدر آن بزرگوار را در خویش تجلی می بخشد و در مزار زهرا(س) بر اسوه نماز درود می فرستد.

 

پی نوشت ها:

1 - ممتحنه آیه/4.

2 - احزاب آیه/21.

3 - سوره تحریم آیه 11و12.

4 - سوره تحریم آیه 11و12.

5 - حج، آیه /27.

6 - سوره صافات آیه/102.

7 - ممتحنه آیه/4.

8 - سوره ابراهیم آیه/37.

9 - سوره مریم آیه/55.

10 - سوره لقمان آیه/17.

11 - سوره آل عمران آیه/37.

12 - آل عمران /39.

13 - سوره مریم آیه/31.

14 - سوره مزمل آیه 1-3.

15 - ترجمه فوق از آقای الهی قمشه ای استفاده شده.

16 - سوره طه آیه 1و2.

17- تفسیر المیزان ج 14، ص 136، طبع ایران.

18 - سوره نساء آیه/102.

19 - مصباح الزائر، ص 20 نقل از بحارالانوار، ج 97، ص 161.

20 - فروع کافی، ج 5، ص 321، باب حب النساء، حدیث 7.

21 - آداب الصلاة امام خمینی، ص 113 «مؤسسه نشر آثار امام ».

22 - فلاح السائل، ص 161، چاپ دفتر تبلیغات اسلامی.

23 - بحار، ج 43، ص 12.

24 - نقل از آداب الصلاة امام خمینی، ص 151.

 
 
 
 
 
 
 
mehrab motavally