جنگ نامه سید جلال‌الدین اشرف
در این مقاله به بررسی نگرش تاریخی به جنگ نامه سید جلال‌الدین اشرف میپردازیم
یک شنبه 16 اردیبهشت 1397    
بازدید: 1250
اوضاع سیاسی و اجتماعی سرزمین دیلم در زمان  حضرت آقا سید جلال­الدین اشرف
در این مقاله به بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی سرزمین دیلم مقارن با مهاجرت حضرت آقا سید جلال­الدین اشرف...
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397    
بازدید: 707
بررسی نقش و تأثیر امام زادگان در توسعه ی امنیت ملی
در این نوشتار به بررسی نقش و تأثیر امام زادگان در توسعه ی امنیت ملی خواهیم پرداخت.
شنبه 10 تیر 1396    
بازدید: 1239
مقایسه جایگاه مشاهد ائمه و امامزادگان در دوره های آل بویه تا سلجوقیان
تمرکز اصلی این مقاله بر روی توجه به زیارت و رسیدگی به مراقد ائمه و امامزادگان و دفن در کنار مشاهد است.
شنبه 10 تیر 1396    
بازدید: 626
امامزادگان، سنگرهای حراست از اسلام در جمهوری خودمختار نخجوان
بررسی نقش امامزادگان نخجوان در حراست از هویت دینی شیعیان در دوران حکومت تزاری، شوروی و پس از آن.
شنبه 10 تیر 1396    
بازدید: 564
mehrab motavally