رفتارشناسی امام رضا علیه السلام در جریان غلو
دباره امام رضا (ع) و غالیان، کتاب ها و مقاله های مختلفی نوشته شده است که به برخی از آنها اشاره می کنیم....
چهارشنبه 23 خرداد 1397    
بازدید: 4
تاثیر قیام های علویان بر ولایتعهدی امام رضا علیه السلام
پس از پیروزی عباسیان، برخورد سفاح با عـلویان خوب بود. اما بعد از سفاح، علویان آزار و شکنجه -ای را که...
چهارشنبه 23 خرداد 1397    
بازدید: 3
تأثیر ولایت عهدی امام رضا علیه السلام بر قیام های علویان
قیام هایی به دنبال مسأله ولایت‏عهدی امام رضا (ع) صورت گرفت که ولایت‏عهدی آن حضرت در آنها نقش زیادی داشت....
چهارشنبه 23 خرداد 1397    
بازدید: 4
تعامل امام رضا علیه السلام با فرقه واقفیه
واقـفه یا واقفیه در اصطلاح عام به تمام فرقه هایی گفته می شود که بر امامی از ائمـه معصومین(ع)، قبل از...
چهارشنبه 23 خرداد 1397    
بازدید: 4
تعامل امام رضا علیه السلام با فرقه زیدیه
زیـدیه گروهی بودند که پس از قیام زید بن علی (م. 122 ق) شکل گرفتند و حداقل تا زمان امـامت امام رضا (ع)،...
چهارشنبه 23 خرداد 1397    
بازدید: 5
mehrab motavally