درس ها و پيام هاي عاشورا
عاشورا پژوهي، ابعاد و محورهاي مختلفي دارد؛ ولي آنچه شايان توجه است، پرداختن به چرايي و تجزيه وتحليل و...
دوشنبه 10 آذر 1393    
بازدید: 1207
معنويت‌ و عرفان‌ امام‌ حسين‌ (ع)
يكي‌ از مهم‌ترين‌ منابع‌، براي‌ پي‌ بردن‌ به‌ عرفان‌ و معنويت‌ ايشان‌، دعاي‌ عرفة‌حضرت‌ است‌. امام‌ (ع)...
یک شنبه 9 آذر 1393    
بازدید: 1155
حزن و اندوه و گریه حیوانات بر شهادت حسین (ع)
حزن و اندوه و گریه حیوانات بر شهادت حسین (ع)
یک شنبه 9 آذر 1393    
بازدید: 1459
mehrab motavally