زيارت امامان شيعه 1
وقتى زيارت قبر «شهدا»، سفارش پيامبر و امامان است، كدام شهيدان، شايسته‌تر از امامان شهيد شيعه؟!
یک شنبه 13 خرداد 1397    
بازدید: 26
ميعاد در سرزمين موعود 2
هدف از بحث ما در اين نوشته، خود زيارت و فلسفه و سازندگى‌هاى آن است.
شنبه 12 خرداد 1397    
بازدید: 34
ميعاد در سرزمين موعود 1
هدف از بحث ما در اين نوشته، خود زيارت و فلسفه و سازندگى‌هاى آن است.
شنبه 12 خرداد 1397    
بازدید: 32
 زيارت و فلسفۀ «ياد» و احياگرى
«زيارت»، قرار گرفتن در اين مدار، و چرخيدن بر گِرد اين محور، و آموختن از اين مكتب و سيراب شدن از اين «زمزم»...
شنبه 12 خرداد 1397    
بازدید: 63
زیارت و نقش تربيتى آن
ايستادن در برابر آينه‌هاى فضيلت نما، «رذيلت»ها را هم خود به خود مى‌نماياند و قرار گرفتن در مقابل آينه‌هاى...
شنبه 12 خرداد 1397    
بازدید: 15
mehrab motavally