سیره اصحاب در زیارت پيامبر(ص)
در این نوشتار با اشاره به سلام دادن اصحاب و صحابه پیامبر (ص) نزد قبر پیامبر اکرم(ص) در صدد رد ادعای وهابیت...
پنج شنبه 12 مهر 1397    
بازدید: 122
حضرت عيسى زائر قبر پيامبر (ص)
این مقاله به روایتی از پیامبر اکرم(ص) که جواز زیارت قبر حضرت رسول (ص) در ضمن روایتی که اشاره به زیارت...
پنج شنبه 12 مهر 1397    
بازدید: 122
 استحباب زيارت قبر پيامبر (ص) از منظر مذاهب فقهی
در این مقاله دیدگاه های فقهاى امت بر مستحب بودن و وجوب زيارت پيامبر(ص)، با سفر به مدينه و يا بدون آن،...
دوشنبه 9 مهر 1397    
بازدید: 111
نگاهی به زيارت پيامبر (ص) از منظر روایات 2
هيچ‌يك از اهل سنت و جماعت، مشروعيت زيارت رسول خدا(صلى الله عليه و آله) را انكار نمى‌كنند، اما سفر به...
شنبه 7 مهر 1397    
بازدید: 108
نگاهی به زيارت پيامبر (ص) از منظر روایات 1
هيچ‌يك از اهل سنت و جماعت، مشروعيت زيارت رسول خدا(صلى الله عليه و آله) را انكار نمى‌كنند، اما سفر به...
جمعه 6 مهر 1397    
بازدید: 98
mehrab motavally