شمه ای از آداب زيارت حضرت رسول(ص)
بر كسى كه توفيق رسيدن به «مدينه» را يافته، شايسته است كه آداب شرعى اين پيشگاه پاك و جايگاه مبارك را به...
یک شنبه 15 مهر 1397    
بازدید: 112
زیارت قبر پیامبر بدعت یا سنت
در این مقاله به بررسی دو روایت از پیامبر اکرم (ص) می پردازیم که آن روایات دال بر نفی سفر برای زیارت و...
یک شنبه 15 مهر 1397    
بازدید: 103
 نگاهی نو به حدیث «لا تشد الرحال الاّ الى ثَلاثَةِ مَساجِدَ»
در این نوشتار برآنیم تا با واکاوی حدیث "لا تشد الرحال..." و رفع شبهه در خصوص معنای آن به جواز سفر برای...
یک شنبه 15 مهر 1397    
بازدید: 110
 زيارت پيامبر (ص) از ديدگاه برخی علمای اهل سنت 2
در این مقاله سعی شده نظرات و دیدگاه های عالمان دینی در موضوع زیارت پیامبر مورد توجه قرار بگیرد تا جایگاه...
یک شنبه 15 مهر 1397    
بازدید: 102
 زيارت پيامبر (ص) از ديدگاه برخی علمای اهل سنت 1
در این مقاله سعی شده نظرات و دیدگاه های عالمان دینی در موضوع زیارت پیامبر مورد توجه قرار بگیرد تا جایگاه...
یک شنبه 15 مهر 1397    
بازدید: 95
mehrab motavally