فضيلت مزارها و مزورها و اقسام آن
در اين نوشتار، تنها به فضيلت مزارها و مزورها و زيارت‌هاى داراى ثواب و اقسام آن مى‌پردازيم.
دوشنبه 1 مرداد 1397    
بازدید: 348
زیارت در سیره علمای معاصر
در این مقاله برآنیم تا بیشتر در آداب زیارت علما به بحث و بررسی بپردازیم. در این مجال به نمونه هایی از...
دوشنبه 1 مرداد 1397    
بازدید: 281
 زیارت، شوق دیدار تو 2
زیارت در لغت دیدار کردن با قصد را گویند که در ریشه این واژه مفهوم میل و گرایش نهفته است، گویی زائر از...
دوشنبه 1 مرداد 1397    
بازدید: 113
 زیارت، شوق دیدار تو 1
زیارت در لغت دیدار کردن با قصد را گویند که در ریشه این واژه مفهوم میل و گرایش نهفته است، گویی زائر از...
دوشنبه 1 مرداد 1397    
بازدید: 160
شوق وصال(جستاری در آداب زیارت معصوم(ع))
زیارت با حرکتی از شهر و دیار به شوق دیدار، آغاز می شود؛ حرکتی که به ظاهر در مکان است، و به حقیقت در دل...
دوشنبه 1 مرداد 1397    
بازدید: 83
mehrab motavally