تجلّى زيارت در ادب فارسى
در اين نوشتار سروده‌هايى از خواجه عبد اللّٰه انصارى، ناصر خسرو، عين القضات، نجم الدين رازى، خاقانى شروانى...
دوشنبه 7 خرداد 1397    
بازدید: 173
نقش سفرهاى زيارتى
اين مقاله عهده‌دار بررسى و تحليل نقش سفرهاى زيارتى زايران عتبات عاليات بر رونق اقتصادى استان ايلام، به‌ويژه...
دوشنبه 7 خرداد 1397    
بازدید: 170
كاركرد مزارات و زيارتگاه‌ها
در اين مقاله به كاركردهاى مختلف مزارات خراسان و ماوراء النهر در عصر تيموريان در دو سدۀ ١۴ و ١۵ ميلادى...
دوشنبه 7 خرداد 1397    
بازدید: 222
جايگاه سياسى و اقتصادى زيارت
اين مقاله به دنبال پاسخ اين سؤالات است كه اهميت زيارت چيست؟ جايگاه سياسى زيارت كجاست؟ نتايج اقتصادى زيارت...
دوشنبه 7 خرداد 1397    
بازدید: 133
نقش مكان‌هاى زيارتى در همبستگى اسلامى
فرهنگ زيارت و نقش زيارتگاه‌هاى اسلامى، در تقويت همبستگى بين مسلمانان، جايگاه ويژه‌اى دارد و مسلمانان...
دوشنبه 7 خرداد 1397    
بازدید: 159
mehrab motavally