زیارت، شوق دیدار تو 1
زیارت در لغت دیدار کردن با قصد را گویند که در ریشه این واژه مفهوم میل و گرایش نهفته است، گویی زائر از...
دوشنبه 1 مرداد 1397    
بازدید: 231
شوق وصال(جستاری در آداب زیارت معصوم(ع))
زیارت با حرکتی از شهر و دیار به شوق دیدار، آغاز می شود؛ حرکتی که به ظاهر در مکان است، و به حقیقت در دل...
دوشنبه 1 مرداد 1397    
بازدید: 169
 زیارت، امری فطری و بر اساس طبیعت آفرینش
زیارت یکی از بهترین وسایل ارتباط آینده انسانیت با گذشته آن و عامل مهمی در زنده نگه داشتن روش های مذهبی...
دوشنبه 1 مرداد 1397    
بازدید: 145
آفات زیارت
در این نوشتار به برخی آفات زیارت خواهیم پرداخت.
یک شنبه 31 تیر 1397    
بازدید: 315
جامعه شناسی زیارت
پیش از آن که مقصودمان از اصطلاح "جامعه شناسی زیارت" را توضیح دهیم، ابتدا هر یک از دو واژه «جامعه شناسی...
یک شنبه 31 تیر 1397    
بازدید: 199
mehrab motavally