بررسى تأثير دعا با تأكيد بر فرايندهاى شناختى
در اين مقاله با اشاره به جايگاه و اهميت دعا، فرايند دعا و زيارت با تأكيد بر الگوهاى مطرح در روان‌شناسى...
شنبه 5 خرداد 1397    
بازدید: 463
مراتب و آثار ذكر خداوند
التزام به دو مورد بسيار مشكل است: يكي، مواسات و انصاف نسبت به ديگران است، دیگری، متذكر شدن به ذکر خدای...
سه شنبه 25 اردیبهشت 1397    
بازدید: 446
 آثار دعا براي ديگران
ما مي بينيم كه در خصوص دعاي پدر و فرزند، سفارش ويژه اي شده است؛ چه پدر برای فرزند دعا کند و چه فرزند...
سه شنبه 25 اردیبهشت 1397    
بازدید: 482
دعا و تضرع، دافع بلا
علت بلا خیلی چیزها می تواند باشد. هم برای بخشیدن گناه می تواند باشد، هم برای ترفیع درجه، هم برای امتحان؛...
سه شنبه 25 اردیبهشت 1397    
بازدید: 728
 دعا و نیایش
در این مقاله به بررسی دعا و نیایش میپردازیم
دوشنبه 27 فروردین 1397    
بازدید: 1881
mehrab motavally