سیری در دعا و نگارش متون دعایی
تبیین "ابعاد صیرروت" (بُعدهای گوناگون دگرگون گشتن و ساخته شدن)، دعا و متون دعایی
یک شنبه 20 اسفند 1396    
بازدید: 10
دیدار یار غائب/ ملاقات حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی قدس سره
با خود عهد کردم چهل شب چهارشنبه پیاده به مسجد سهله بروم، به این نیت که جمال آقا صاحب الامر،علیه السلام،...
سه شنبه 13 مرداد 1394    
بازدید: 954
هنگامه های دعا و درمان
در این گزارش با پژوهش در هنگامه های دعا در قرآن کریم و توجه به آنچه در هنگامه های روان درمانی می گذرد...
یک شنبه 16 آذر 1393    
بازدید: 660
mehrab motavally