اذان، يكي از مواقع استجابت دعا
با بررسي روايات می بینیم که در اين روايات زمانِ خاص، برای اینکه در اجابت دعا مؤثر است، هدف گیری شده...
یک شنبه 23 اردیبهشت 1397    
بازدید: 150
 دعا و نیایش
در این مقاله به بررسی دعا و نیایش میپردازیم
دوشنبه 27 فروردین 1397    
بازدید: 1150
 نیایش در مکتب امام محمد باقر (ع)
در این مقال از نیایش در مکتب امام محمد باقر (ع) سخن رفته که پدیدآورنده دعای شریف سمات بوده و در آن، معارف...
یک شنبه 26 فروردین 1397    
بازدید: 408
دعا پیوند مخلوق با خالق
نگارنده در این مقاله دعا را از نظر بعضى دانشمندان لغت معنا کرده است
یک شنبه 26 فروردین 1397    
بازدید: 339
 دعا در«عصر غیبت»
مقاله ای از محسن احتشامی نیا و زهرا طهوری؛ جستار هایی در قرآن و احادیث
یک شنبه 26 فروردین 1397    
بازدید: 304
mehrab motavally