اثر دعا بر نماز
از بیانات آیتالله آقا مجتبی تهرانی
یک شنبه 16 آذر 1393    
بازدید: 551
چند دعای قرآنی(آدم وحوا ، ایوب و سلیمان (ع) )
چند دعای قرآنی(آدم وحوا ، ایوب و سلیمان (ع) )
یک شنبه 16 آذر 1393    
بازدید: 570
دعاهاى حضرت یوسف (علیه السلام) و دعاى بلقیس؛ ملكه سبا در قرآن
دعاهاى حضرت یوسف (علیه السلام) و دعاى بلقیس؛ ملكه سبا در قرآن
یک شنبه 16 آذر 1393    
بازدید: 681
mehrab motavally