ايام خاص دعا
در این مقاله به ایام خاصی که دعا مستجاب می شود اشاره شده است.
یک شنبه 23 اردیبهشت 1397    
بازدید: 73
 استجابت دعا در سحر
ما در بعضی از روایات داریم كه دعا در سحرگاهان مؤثر است. «سَحَر» يعني زمان نزدیک به طلوع فجر؛ زمان نزدیک...
یک شنبه 23 اردیبهشت 1397    
بازدید: 84
 استجابت دعا در روز جمعه
در روزهایی که ایّام هفته را تشکیل می دهند، می بینیم که در روایات ما شبِ جمعه و روز جمعه را از نظر اثرگذاری...
یک شنبه 23 اردیبهشت 1397    
بازدید: 76
 اذان، يكي از مواقع استجابت دعا
با بررسي روايات می بینیم که در اين روايات زمانِ خاص، برای اینکه در اجابت دعا مؤثر است، هدف گیری شده...
یک شنبه 23 اردیبهشت 1397    
بازدید: 72
 دعا و نیایش
در این مقاله به بررسی دعا و نیایش میپردازیم
دوشنبه 27 فروردین 1397    
بازدید: 575
mehrab motavally