بحثى پیرامون دعا (2)
در حال دعا چگونه باشیم؟
یک شنبه 16 آذر 1393    
بازدید: 613
بحثى پیرامون دعا (1)
دعا یعنى ارتباط پیگیر و مداوم داعى (شخص دعا کننده) با مدعو (طرف خوانده شده)
یک شنبه 16 آذر 1393    
بازدید: 540
دعا در کتاب و سنت(3)
معنی و مقصود از دعا
یک شنبه 16 آذر 1393    
بازدید: 597
mehrab motavally