آداب ظاهري و باطني دعا
اگر انسان براي غیر دعا کند، از آن دعا دو دعا متولد می شود؛ يكي دعاي فرشتگان و یکی هم دعاي خداوند.
یک شنبه 23 اردیبهشت 1397    
بازدید: 80
 نماز، يكي از مواقع استجابت دعا
ما حتی درباره «دعاي بين نماز» هم روايت داريم كه نمازی که وسطش دعا نباشد «ناقص» یا «كال و نارَس» است.
یک شنبه 23 اردیبهشت 1397    
بازدید: 84
مكان‏هاي خاص دعا
در این مقاله به مکانهای خاصی که دعا در آن مستجاب می شود خواهیم پرداخت.
یک شنبه 23 اردیبهشت 1397    
بازدید: 85
 ساعات خاص دعا
زمان گاهي بر نَفسِ دعا اثر دارد و گاهي بر روی داعی اثر می گذارد كه در نتیجه روی دعای او هم مؤثّر است.
یک شنبه 23 اردیبهشت 1397    
بازدید: 75
 تاثير زمان و مكان بر دعا
اگر انسان در یک زمان يا مكان خاص دعا کند، این زمان و مكان، بر روي اجابت دعا اثر می گذارد.
یک شنبه 23 اردیبهشت 1397    
بازدید: 77
mehrab motavally