رابطه نماز و روزه با دعا
در باب دعا چند تقسیم بندی وجود دارد كه یکی از آن ها دعاي مأثور و غير مأثور است.
یک شنبه 23 اردیبهشت 1397    
بازدید: 102
دعاهاي مستجاب
دعای کسی که سفر حج می رود زائر حق است آنچه را که به مصلحت خودش، به خیر خودش و دیگران می طلبد، مستجاب...
یک شنبه 23 اردیبهشت 1397    
بازدید: 116
تقدم و تاخر در دعا
انسان که دعا می کند و از خدا طلب می کند، نسبت به اموری که طلب می کند، «تقدم و تأخر» هم باید در نظر گرفته...
یک شنبه 23 اردیبهشت 1397    
بازدید: 114
 تاثير حالات ظاهري انسان در اجابت دعا
می خواستم این را عرض کنم که یکی از اموری که در باب دعا کردن از نظر حالات ظاهری به آن توصیه شده، در حال...
یک شنبه 23 اردیبهشت 1397    
بازدید: 88
اذكار موثر بر استجابت دعا
این اموری که به آنها «آداب دعا» گفته می شود، یا اقتضا را تقویت می کند و یا آن را به فعلیت می رساند و...
یک شنبه 23 اردیبهشت 1397    
بازدید: 79
mehrab motavally