دعا و تضرع، دافع بلا
علت بلا خیلی چیزها می تواند باشد. هم برای بخشیدن گناه می تواند باشد، هم برای ترفیع درجه، هم برای امتحان؛...
سه شنبه 25 اردیبهشت 1397    
بازدید: 256
ضرورت حريص بودن در دعا
یکی از زیباترین تعلیماتی که انبیا و اهل بیت(علیه السلام) به مردم دادند، دعاهایی است که در این دعاها خواسته...
یک شنبه 23 اردیبهشت 1397    
بازدید: 213
رابطه نماز و روزه با دعا
در باب دعا چند تقسیم بندی وجود دارد كه یکی از آن ها دعاي مأثور و غير مأثور است.
یک شنبه 23 اردیبهشت 1397    
بازدید: 203
دعاهاي مستجاب
دعای کسی که سفر حج می رود زائر حق است آنچه را که به مصلحت خودش، به خیر خودش و دیگران می طلبد، مستجاب...
یک شنبه 23 اردیبهشت 1397    
بازدید: 217
تقدم و تاخر در دعا
انسان که دعا می کند و از خدا طلب می کند، نسبت به اموری که طلب می کند، «تقدم و تأخر» هم باید در نظر گرفته...
یک شنبه 23 اردیبهشت 1397    
بازدید: 213
mehrab motavally