آثار دعا براي ديگران
ما مي بينيم كه در خصوص دعاي پدر و فرزند، سفارش ويژه اي شده است؛ چه پدر برای فرزند دعا کند و چه فرزند...
سه شنبه 25 اردیبهشت 1397    
بازدید: 592
دعا و تضرع، دافع بلا
علت بلا خیلی چیزها می تواند باشد. هم برای بخشیدن گناه می تواند باشد، هم برای ترفیع درجه، هم برای امتحان؛...
سه شنبه 25 اردیبهشت 1397    
بازدید: 1143
ضرورت حريص بودن در دعا
یکی از زیباترین تعلیماتی که انبیا و اهل بیت(علیه السلام) به مردم دادند، دعاهایی است که در این دعاها خواسته...
یک شنبه 23 اردیبهشت 1397    
بازدید: 532
رابطه نماز و روزه با دعا
در باب دعا چند تقسیم بندی وجود دارد كه یکی از آن ها دعاي مأثور و غير مأثور است.
یک شنبه 23 اردیبهشت 1397    
بازدید: 467
دعاهاي مستجاب
دعای کسی که سفر حج می رود زائر حق است آنچه را که به مصلحت خودش، به خیر خودش و دیگران می طلبد، مستجاب...
یک شنبه 23 اردیبهشت 1397    
بازدید: 525