رابطه نماز و روزه با دعا
در باب دعا چند تقسیم بندی وجود دارد كه یکی از آن ها دعاي مأثور و غير مأثور است.
یک شنبه 23 اردیبهشت 1397    
بازدید: 62
دعاهاي مستجاب
دعای کسی که سفر حج می رود زائر حق است آنچه را که به مصلحت خودش، به خیر خودش و دیگران می طلبد، مستجاب...
یک شنبه 23 اردیبهشت 1397    
بازدید: 69
تقدم و تاخر در دعا
انسان که دعا می کند و از خدا طلب می کند، نسبت به اموری که طلب می کند، «تقدم و تأخر» هم باید در نظر گرفته...
یک شنبه 23 اردیبهشت 1397    
بازدید: 71
 تاثير حالات ظاهري انسان در اجابت دعا
می خواستم این را عرض کنم که یکی از اموری که در باب دعا کردن از نظر حالات ظاهری به آن توصیه شده، در حال...
یک شنبه 23 اردیبهشت 1397    
بازدید: 49
اذكار موثر بر استجابت دعا
این اموری که به آنها «آداب دعا» گفته می شود، یا اقتضا را تقویت می کند و یا آن را به فعلیت می رساند و...
یک شنبه 23 اردیبهشت 1397    
بازدید: 42
mehrab motavally