دعای افتتاح
دعای افتتاح گشایش رحمت خدابه روی بندگان
دوشنبه 17 آذر 1393    
بازدید: 1574
هنگامه های دعا و درمان
در این گزارش با پژوهش در هنگامه های دعا در قرآن کریم و توجه به آنچه در هنگامه های روان درمانی می گذرد...
یک شنبه 16 آذر 1393    
بازدید: 620
معجزه های دعا و نیایش
معجزه های دعا و نیایش
یک شنبه 16 آذر 1393    
بازدید: 981
mehrab motavally