نهضت دعاي فرج
شايد بتوان گفت، جامع ترين بيان براي تعريف دعا،«طلب به معناي عام »است که طلب تکويني و سؤال و درخواست فطري...
پنج شنبه 25 خرداد 1391    
بازدید: 1106
نيايش رمز هستي شناسي
يكي از مهمترين و پيچيده ترين جنبه هاي انسان شناسي در حوزه حكمت و عرفان الهي، وجود حالتهاي عرفاني انسان...
پنج شنبه 25 خرداد 1391    
بازدید: 1059
فلسفه دعا و مناجات چیست؟
دعا، خواندن است به گونه اي كه نظر مدعو خوانده شده به سوي داعي و كسي كه مي خواند بازگردد و چون خداي تعالي...
پنج شنبه 25 خرداد 1391    
بازدید: 3335
حكمت و فلسفه دعا
ياري گرفتن از موجودات ماورايي براي غلبه بر نيروهاي مختلفي كه آدمي را احاطه كرده‌اند، هميشه و همه جا در...
پنج شنبه 25 خرداد 1391    
بازدید: 1039
mehrab motavally