مراتب و آثار ذكر خداوند
التزام به دو مورد بسيار مشكل است: يكي، مواسات و انصاف نسبت به ديگران است، دیگری، متذكر شدن به ذکر خدای...
سه شنبه 25 اردیبهشت 1397    
بازدید: 131
اهميت دعا
از برنامه های مهمی که همۀ انبیا خدا و ائمۀ طاهرین(علیه السلام) داشته اند، دعا و درخواست از وجود مقدس...
سه شنبه 25 اردیبهشت 1397    
بازدید: 139
 آثار دعا براي ديگران
ما مي بينيم كه در خصوص دعاي پدر و فرزند، سفارش ويژه اي شده است؛ چه پدر برای فرزند دعا کند و چه فرزند...
سه شنبه 25 اردیبهشت 1397    
بازدید: 151
دعا و تضرع، دافع بلا
علت بلا خیلی چیزها می تواند باشد. هم برای بخشیدن گناه می تواند باشد، هم برای ترفیع درجه، هم برای امتحان؛...
سه شنبه 25 اردیبهشت 1397    
بازدید: 116
ضرورت حريص بودن در دعا
یکی از زیباترین تعلیماتی که انبیا و اهل بیت(علیه السلام) به مردم دادند، دعاهایی است که در این دعاها خواسته...
یک شنبه 23 اردیبهشت 1397    
بازدید: 108
mehrab motavally