دعا، عرض نیاز به درگاه الهی
گرچه از دعا معانی متعدد استنباط می شود ولی ریشه همه معانی به یک اصل بازمی گردد، مفهوم آیه چنین است: آنچه...
یک شنبه 20 خرداد 1397    
بازدید: 818
بررسى تأثير دعا با تأكيد بر فرايندهاى شناختى
در اين مقاله با اشاره به جايگاه و اهميت دعا، فرايند دعا و زيارت با تأكيد بر الگوهاى مطرح در روان‌شناسى...
شنبه 5 خرداد 1397    
بازدید: 569
دعا از ديدگاه قرآن و معصومين عليهم السلام
مقالۀ حاضر نگاهى كوتاه دارد به بررسى آيات و رواياتى كه در مورد دعا و نيايش مى‌باشد.
سه شنبه 1 خرداد 1397    
بازدید: 639
مراتب و آثار ذكر خداوند
التزام به دو مورد بسيار مشكل است: يكي، مواسات و انصاف نسبت به ديگران است، دیگری، متذكر شدن به ذکر خدای...
سه شنبه 25 اردیبهشت 1397    
بازدید: 562
اهميت دعا
از برنامه های مهمی که همۀ انبیا خدا و ائمۀ طاهرین(علیه السلام) داشته اند، دعا و درخواست از وجود مقدس...
سه شنبه 25 اردیبهشت 1397    
بازدید: 575
mehrab motavally