تکامل و رشد ارزش وجودی انسان  در پرتو دعا
برسی فلسفه دعا و نیایش و نقش آن در تکامل و رشد ارزش وجودی انسان
دوشنبه 21 اسفند 1396    
بازدید: 17
دعا،  راه شناخت خدا به عنوان قادر مطلق
برسی ماهیت دعا، مکان و زمان دعا کردن ، شرایط پذیرش دعا از طرف خالق و این که آیا دعا درخواست تغییر در...
دوشنبه 21 اسفند 1396    
بازدید: 17
گوهر گرانبهای نیایش تعلیم خاص خدا
برسی اثار دعا از نگاه قرآن و حدیث
دوشنبه 21 اسفند 1396    
بازدید: 17
mehrab motavally