دعا در مکتب اهل بیت علیهم السّلام
دعا و نیایش در سیره درخشان چهارده معصوم(ع) و اصحاب خاص آنها، از جایگاه بسیار ارجمندی برخوردار است، به...
یک شنبه 20 خرداد 1397    
بازدید: 157
دعا و نقش آن در رشد و شکوفایی فرهنگی و تمدنی شیعه
این تحقیق در صدد یافتن تاثیر دعا در ایجاد و کمال فرهنگ و تمدن شیعه می¬باشد و در پی اثبات این فرضیه است...
یک شنبه 20 خرداد 1397    
بازدید: 187
دعا، عرض نیاز به درگاه الهی
گرچه از دعا معانی متعدد استنباط می شود ولی ریشه همه معانی به یک اصل بازمی گردد، مفهوم آیه چنین است: آنچه...
یک شنبه 20 خرداد 1397    
بازدید: 189
بررسى تأثير دعا با تأكيد بر فرايندهاى شناختى
در اين مقاله با اشاره به جايگاه و اهميت دعا، فرايند دعا و زيارت با تأكيد بر الگوهاى مطرح در روان‌شناسى...
شنبه 5 خرداد 1397    
بازدید: 145
دعا از ديدگاه قرآن و معصومين عليهم السلام
مقالۀ حاضر نگاهى كوتاه دارد به بررسى آيات و رواياتى كه در مورد دعا و نيايش مى‌باشد.
سه شنبه 1 خرداد 1397    
بازدید: 157
mehrab motavally