گفتارها و استدلال ها در باره تشرف
پيرو ديدگاه ها نسبت به ديدار و مشاهده حضرت بقية الله الاعظم (ع) سه نوع گفتار و استدلال وجود دارد که...
سه شنبه 27 فروردین 1398    
بازدید: 18
دموکراسی در تشیع
یکی از دوستان اهل سنّت می‌گوید: امامت در شیعه نظام موروثی است، امّا در اهل سنّت براساس انتخاب مردم و...
سه شنبه 27 فروردین 1398    
بازدید: 24
نشانه هاي ظهور حضرت بقية الله الاعظم (عجل الله) 3
نشانه هاي ظهور حضرت بقية الله الاعظم (ع) از مباحث پرجاذبه و جنجال برانگيزي است. پرسش هایی چون زمان ظهور،...
دوشنبه 26 فروردین 1398    
بازدید: 17
نشانه هاي ظهور حضرت بقية الله الاعظم (عجل الله) 2
نشانه هاي ظهور حضرت بقية الله الاعظم (ع) از مباحث پرجاذبه و جنجال برانگيزي است. پرسش هایی چون زمان ظهور،...
دوشنبه 26 فروردین 1398    
بازدید: 16
نشانه هاي ظهور حضرت بقية الله الاعظم (عجل الله) 1
نشانه هاي ظهور حضرت بقية الله الاعظم (ع) از مباحث پرجاذبه و جنجال برانگيزي است. پرسش هایی چون زمان ظهور،...
دوشنبه 26 فروردین 1398    
بازدید: 14
mehrab motavally