علماي شيعه خاستگاه انديشه و عمل(1)
علماي شيعه خاستگاه انديشه و عمل
سه شنبه 18 آذر 1393    
بازدید: 888
پيامبر (صلی الله علیه و آله) و ايرانيان
آنچه بر اساس آيات قرآن و روايات و منابع تاريخي مسلم است، اين كه در ميان ملتها، هيچ ملتي مانند ايرانيان...
سه شنبه 18 آذر 1393    
بازدید: 954
تشيع، دين آينده‏ جهان
«هو الذي ارسل رسوله بالهدي ودين الحق ليظهره علي الدين كله ولو كره المشركون‏» . او (خداوند) كسي است كه...
سه شنبه 18 آذر 1393    
بازدید: 786
شيعه شناسي؛ ضرورت ها و رسالت ها
شيعه شناسي؛ ضرورت ها و رسالت ها
سه شنبه 18 آذر 1393    
بازدید: 778
نقش کوفه در تاریخ تشیع
در خصوص فضیلت شهر کوفه روایات فراوانی از طرق أئمه (ع) نقل شده است
سه شنبه 18 آذر 1393    
بازدید: 1720
mehrab motavally