محمد بن عبدالوهاب مي گويد : .کسي که از غیر خداطلب شفاعت کند کافر است.
کسی بین خود و خدایش واسطه قرار دهد چنین فردی به اعتقاد همه مسلمانان کافر است .
یک شنبه 9 شهریور 1393    
بازدید: 1217
آیا حاجت خواستن از امامان : و امام زاده ها صحیح است ؟ آیا حاجت خواستن از آنان ثمره ای دارد و انسان به حاجت خود می رسد؟
آیا حاجت خواستن از امامان : و امام زاده ها صحیح است ؟ آیا حاجت خواستن از آنان ثمره ای دارد و انسان به...
شنبه 8 شهریور 1393    
بازدید: 1092
آيا خواندن قرآن و زيارت نامه و نماز زيارت در حرم اولياء و اهل بیت(علیهم السلام) شرك است؟
آيا خواندن قرآن و زيارت نامه و نماز زيارت در حرم اولياء و اهل بیت(علیهم السلام) شرك است؟
شنبه 8 شهریور 1393    
بازدید: 758
آیا زیارت مشاهد مشرفه شرک نیست ؟
آیا زیارت مشاهد مشرفه شرک نیست ؟
شنبه 8 شهریور 1393    
بازدید: 845
آیا طلب شفاعت از معصومین و زیارت قبور و تبرک مزار آنان , نوعی شرک نیست ؟
آیا طلب شفاعت از معصومین و زیارت قبور و تبرک مزار آنان , نوعی شرک نیست ؟
شنبه 8 شهریور 1393    
بازدید: 745
mehrab motavally