بن مایه ها و درون مایه هاى رخداد عاشورا
بررسی تاریخی
دوشنبه 5 آبان 1393    
بازدید: 1055
عاشورا، بزرگ‌ ترین عبرت تاریخ
نهضت مقدس عاشورای امام حسین علیه السلام و یارانش، نه تنها با گذشت دوران فراموش نشده و از صفحه تاریخ کنار...
دوشنبه 5 آبان 1393    
بازدید: 1304
آیا عاشورا از منابع کافى برخوردار است، تا مانع تحریف آن باشد؟
آیا واقعه کربلا که یک تراژدى انسانى بوده و بیشترین نفرات یک طرف درگیرى شهید شدند. از منابع کافى و لازم...
دوشنبه 5 آبان 1393    
بازدید: 988
روایت عاشورا و روایی زبان حال
براى بازگویى قیام عاشورا و ترسیم انگیزه ها و اهداف آن، مى توان از شیوه ها و ابزارهاى گوناگون هنری استفاده...
دوشنبه 5 آبان 1393    
بازدید: 938
جریان شناسی باطل در قیام عاشورا
این مقاله در صدد است تا با بیان شاخصه های باطل، و علت ایجاد آن در زندگی آدمی، قیام امام را بازخوانی کند.
دوشنبه 5 آبان 1393    
بازدید: 1176
mehrab motavally