ايرانيان و نقش کوفه در تشيع آنان (2)
تشيّع در کوفه
چهارشنبه 19 آذر 1393    
بازدید: 1748
ايرانيان و نقش کوفه در تشيع آنان (1)
شهر کوفه در دوران عمر و براي اسکان سپاهيان اسلام بنا نهاده شد. مکان بناگذاري آن در شش کيلومتري شهر باستاني...
چهارشنبه 19 آذر 1393    
بازدید: 1046
مذهب اماميه در قرن چهارم هجرى
حضور تشيع اماميه را در جامعه اسلامى ـ به خصوص ايران ـ سده چهارم هجرى به بحث مى گيرد. اين جستار به ويژه...
چهارشنبه 19 آذر 1393    
بازدید: 998
 پيدايش شيعه اسماعيليه
تحقيقى جامع در باره ميمون قداح و پسرش عبدالله
چهارشنبه 19 آذر 1393    
بازدید: 1220
شيعيان هفت امامى
نامهاى معمول براى دومين شاخه تشيع، غيردقيق و گمراه كننده است. واژه سبعيّه (از لغت عربى سبع، به معنى هفت)...
چهارشنبه 19 آذر 1393    
بازدید: 1780
mehrab motavally