شیعه در عصر خلفای راشدین
نخستین مرحله از تاریخ سیاسی و اجتماعی شیعه با رحلت پیامبر اكرم ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ آغاز می‌شود...
چهارشنبه 19 آذر 1393    
بازدید: 1180
شيعه در عصر عباسيان
تشيع از آغاز دوران عباسيان، سال 132 ه ق، تا پايان غيبت صغري، سال 329 ه ق، در مقايسه با دوران امويان گسترش...
چهارشنبه 19 آذر 1393    
بازدید: 1041
محقق کرکی و مشروعیت دولت صفوی
وقتی تشیع امامی، توسط شاه اسماعیل اول، در شهر تبریز به عنوان مذهب رسمی دولت صفوی اعلام شد، در پی آن مسألة...
چهارشنبه 19 آذر 1393    
بازدید: 3233
چگونگی رسمیت یافتن تشیع توسط صفویان و پیامدهای آن
در دوره ی شاه اسماعیل علمایی چون محقق کرکی به ایران آمده بودند، ولی این موضوع در دوره ی شاه طهماسب اول...
چهارشنبه 19 آذر 1393    
بازدید: 12500
ايرانيان و نقش کوفه در تشيع آنان (3)
عوامل نفوذ تشيع از کوفه به ايران
چهارشنبه 19 آذر 1393    
بازدید: 1672
mehrab motavally