نقش امامزادگان در گسترش مکتب تشیع
در این مقاله سعی شده است به اهمیت نقش امامزاده عباس بن موسی کاظم(ع) در گسترش تشیع پرداخته شود.
شنبه 31 تیر 1396    
بازدید: 5
نقش امامزدگان در گسترش مذهب شیعه در ایران
بررسی قیام امامزادگان علیه حکومت های جور زمانه، با ذکر شواهدی به رسالت تاریخی سادات در حفظ و گسترش فرایند فکری مذهب شیعه.
شنبه 31 تیر 1396    
بازدید: 6
نقش امامزادگان سلطان سید محمد و سید اسماعیل در گسترش فرهنگ گردشگری قزوین
بررسی نقش آستان مقدس امامزادگان سید اسماعیل و سلطان سید محمد علیهماالسلام در افزایش سهم گردشگری قزوین.
شنبه 31 تیر 1396    
بازدید: 4
نقش سادات کیایی در گسترش فرهنگی مذهب تشیع در قرن هشتم تا دهم هجری
در این پژوهش تلاش میکنیم تا نقش این امامزاده در افکار و فرهنگ عامه به صورت توصیفی و تحلیلی مشخص شود.
شنبه 31 تیر 1396    
بازدید: 3
راهکارهای عملی تبدیل بقاع متبرّکه به قطب فرهنگی
بِقاع متبرّکه به مثابه یک پایگاه فرهنگی مستحکم و اطمینان‌بخش همواره بخشی از این ظرفیت‌های فرهنگی اسلام بخصوص اسلام شیعی بوده‌اند
شنبه 24 تیر 1396    
بازدید: 275
نقش و جایگاه امام زادگان در غنی سازی فرهنگ تشیع
مقاله حاضر با ارائه معنا و مفهومی علمی از فرهنگِ عامه مذهبی، به ترسیم نقش و جایگاه امام زادگان در شکل گیری، تقویت و غنی سازی فرهنگ تشیع می پردازد.
شنبه 24 تیر 1396    
بازدید: 112
تأثیر امامزادگان در آداب و رسوم مردم
این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و برپایه ی تحقیق میدانی به برسی جایگاه این امامزاده در باورها و اعتقادات مردم این منطقه، می پردازد.
شنبه 24 تیر 1396    
بازدید: 10
کارکردهای فرهنگی و اقتصادی موقوفات امامزادگان
چگونه می توان تأثیر و نفوذ نقش امام زادگان را به عنوان یکی از مهمترین نمادهای فرهنگ نبوی و تشیع علوی، در جامعه افزایش داد.
شنبه 24 تیر 1396    
بازدید: 112
با توجه به فزونی عطش معنوی در عصر جدید، بخشی از فعالیت های بشر امروزی، صرف فرونشاندن این عطش می شود. از طرفی، افراد فراوانی ادعا دارند...
یکی از نیازهای فطری بشر، حق جویی و حقیقت طلبی است. بشر، در این مسیر، برای خدایابی و تأمین این معرفت، همیشه کوشیده است. عوامل متعددی...
یکی از شبهات ( وهابیت ) پیرامون دعا می باشد؛ آن ها می گویند: چرا شیعه به کتاب های دعا بیش از قرآن اهتمام می ورزد ؟
rss آرشیو
mehrab motavally