آیا در ایران امامزاده جعلی داریم
جعلی بودن امامزادگان یکی از شبهاتی است که طی سالیان اخیر حرف و حدیث‌های زیادی را به خود اختصاص داده است؛...
یک شنبه 11 آبان 1399    
بازدید: 1162
نکته های زیبای قرآنی
نکته های زیبا و آموزنده قرآنی که در زندگی ما کاربرد فراوانی دارد.
شنبه 5 مهر 1399    
بازدید: 375
عوامل غم و شادی شیطان
ابلیس گفته است که هرگاه در میان جنس انسان، کسی را بخیل، حریص و پرطمع و یا حسود و جبار دیدیم، او را مانند...
شنبه 30 شهریور 1398    
بازدید: 1135
 سیری در صحیفه سجادیه 2-35
این مجموعه ای که ارائه خواهد شد، خلاصه و سیری است در صیحفه سجادیه که شامل بیانات عالم گرانقدر استاد فاطمی...
شنبه 30 شهریور 1398    
بازدید: 1074
رجعت، بازگشت از فعلیت به قوه
رجعت، بازگشت از فعل به قوّه است و این بازگشت، محال خواهد بود؛ بنابراین رجعت، محال است و امتناع خواهد...
شنبه 30 شهریور 1398    
بازدید: 1557
mehrab motavally